אושרה עקרונית תכנית להפקעת 700 דונם מאדמות עיסאויה וא-טור
החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה התקבלה לאחר שהוגשו ערעורים כנגד החלטת הוועדה המחוזית מטעם מרכז עדאלה, המרכז הערבי לתכנון ...
עדאלה: חקירות הצבא את אירועי המלחמה נטולות לגיטימיות משפטית
בתגובות מרכז עדאלה לפרקליטות נכתב כי ישראל אינה מקיימת את חובתה המבוססת על הדין הבינלאומי
חיוב העובדים לדבר עברית בלבד הינו בלתי חוקתי
חיוב אנשי הצוות לדבר אך ורק בעברית גם אם הצוות עצמו דובר ערבית, משמעה איסור לדבר בשפת אימם, השפה הערבית. איסור זה הינו בלתי חוקי ...