חיוב העובדים לדבר עברית בלבד הינו בלתי חוקתי
חיוב אנשי הצוות לדבר אך ורק בעברית גם אם הצוות עצמו דובר ערבית, משמעה איסור לדבר בשפת אימם, השפה הערבית. איסור זה הינו בלתי חוקי ...
חשד כבד לפשעי מלחמה: התקפות צבאיות נגד מתחמי אונרא
עם פתיחת שנת הלימודים שיגרו 'מרכז עדאלה' ו'מרכז מיזאן לזכויות אדם בעזה', ביום ראשון 31.8.14, מכתב שבו רוכזו נתונים אודות ההתקפות ...
כפרים ערבים-בדואים בנגב: בלי מיגוניות ובלי חשמל
חברת החשמל עצרה את העבודות לחיבור בתי ספר בכפרים ערבים-בדואים לרשת החשמל בעקבות הוראה של פיקוד העורף להפסיק את העבודות, משום שאין ...