עתירה: לבטל את השעייתה של חכ חנין זועבי מהדיונים בכנסת לחצי שנה
העתירה הוגשה לבג\'ץ מטעם חנין זועבי, יחד עם האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, בדרישה לבטל את השעיית ח\'כ זועבי מדיוני הכנסת למשך שישה ...
עדאלה פנה לעיריית נצרת עילית בדרישה שתפעל לייצוג הולם של עובדים ערבים בעירייה
17% מכלל אוכלוסיית נצרת עילית הינם תושבים ערבים, אולם ברוב מחלקות העירייה אין אף עובד ערבי, ושיעור העובדים הערבים בחלק מהמחלקות אף ...
בגץ: רדיו אלשמס יוכל לשדר ביום כיפור
בכך, ביטל בג'ץ את החלטת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו לכפות על תחנת הרדיו האזורית היחידה המשדרת בערבית להפסיק את פעילותה ביום כיפור.