כלא 6 מנע פגישה בין עורכת דין לסרבן מצפון
בעקבות לחץ תקשורתי ומשפטי, קצין משטרה צבאית אולץ לחזור בו מנוהל שמונע מעו'ד לפגוש אסיר בבית כלא צבאי
התנגדות עדאלה להארכת חוק האזרחות
מרכז עדאלה בתגובה לכוונת הממשלה והכנסת להאריך את חוק האזרחות: המשך הפרת הזכויות הבסיסיות של עשרות אלפי משפחות פלסטיניות
תגובת עדאלה לרשימת היישובים הזכאים להטבות מס
מדובר בשינוי חיובי מאד מבחינת העותרים, אך יישובים חלשים נשארו מחוץ לרשימה